Uutiset

Hämeen Lehtipaino Oy investoi uuteen Baldwin-ohjaukseen

Hämeen Lehtipaino Oy on tilannut uuden ohjausjärjestelmän painokoneen kostutusjärjestelmään. Kyseessä on korvausinvestointi, millä varmistetaan vara-osien saannin ja päivitysmahdollisuudet

tulevaisuudessa. Järjestelmä on PC-pohjainen. Asennus on elokuussa 2014.